Máy đo ánh sáng (Light Meter)

Đồng hồ đo ánh sáng TES để sử dụng kiểm toán công nghiệp và xây dựng. Cung cấp các thiết bị đo Fc và Lux, thiết bị đo ánh sáng kỹ thuật số của TES bao gồm các mô hình sử dụng chung, giá cả phải chăng cũng như tinh chỉnh dữ liệu, LED (trắng, đỏ và xanh dương) và lựa chọn đồng hồ đo ánh sáng UV.