Máy đo cường độ âm thanh (Độ ồn)

Đồng hồ đo cường độ âm thanh là đồng hồ đo decibel TES được sử dụng trên khắp thế giới để kiểm tra xem mức âm thanh có vượt quá mức được thiết lập bởi luật thành phố hay quốc gia hay không.

Tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho một máy đo âm thanh đáng tin cậy (thường được gọi là đồng hồ dB hoặc đồng hồ đo tiếng ồn) để xác định mức độ tiếng ồn có thể chấp nhận : có hay không có giúp bảo vệ thính giác.

Đối với phép đo âm thanh nghề nghiệp trực tiếp, phép đo khoảng cách tiếng ồn của TES cung cấp các tùy chọn để ghi dữ liệu cá nhân tiếp xúc với các mức âm thanh quá mức.