Máy đo độ rung

 Máy đo độ rung là thiết bị đo và phân tích rung động của máy móc và công nghiệp với các lựa chọn đo độ rung phù hợp với nhu cầu kiểm tra và giám sát của bạn.

 Máy đo độ rung TES cung cấp mọi thứ từ bộ ghi nhật ký dữ liệu, kích thước nhỏ gọn như bút  tới máy đo độ rung , máy đo rung động hạng nặng, và bộ dữ liệu 1 và 4 kênh để đo rung.