Máy đo khí CO/ CO2

Máy đo khí CO/ CO2 TES là thiết bị dùng Kiểm tra nồng độ Carbon Dioxide (CO₂), với cảm biến COIR miễn phí NDIR (không phân tán hồng ngoại

Máy đo khí CO/ CO2 TES dùng kiểm tra Chất lượng không khí trong nhà được hiển thị bằng ppm với độ cao (380 đến 420ppm)

Nồng độ ppm chỉ báo bình thường (<1000ppm) và  kém (> 1000ppm)